Trucks and commercial vehicles are moved to the SIMBA-Portal and WebParts Trucks on December 1st 2021. Read more.

B2B Connect

For maksimal effektivitet i verksteddriften: Dra nytte av våre perfekt tilpassede originale produkter for diagnose, reparasjon og vedlikehold.

Enkel tilgang til alle systemer og produkter.
Kjøretøyspesifikk informasjon og originale deler raskt for hånden.
Personlig støtte fra din Mercedes-Benz partner.